Jadmin
Over Jadmin

Een allround administratiekantoor voor mkb’ers en kleine bedrijven . Wij hebben momenteel  kantoren in Venlo, Sittard en Roermond. Hierdoor zijn wij al snel uw lokale boekhouder waarbij u even op de koffie kunt komen. U kunt namelijk bij ons terecht voor elk financieel akkefietje of elke vraag over uw boekhouding.

Volg ons op social media
van algehele naar beperkte huwelijksgemeenschap

In 2018 van algehele naar beperkte huwelijksgemeenschap

Als u nu trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat en u regelt onderling verder niets, dan bent u gehuwd/geregistreerd in algehele gemeenschap van goederen. Dit basisstelsel verandert vanaf 1 januari 2018. De algehele gemeenschap van goederen wordt dan een beperkte gemeenschap van goederen. Wat dit inhoudt en welke gevolgen dat heeft, leest u hierna. De nieuwe regels zullen gelden voor huwelijken of geregistreerde partnerschappen die op of na 1 januari 2018 worden gesloten.

Beperkte huwelijksgemeenschap

Volgens het huidige basisstelsel worden vanaf het moment dat u trouwt of registreert al uw bezittingen en schulden samengevoegd en is ieder van u voor de helft daarvan eigenaar. Dit is alleen anders als u bij de notaris huwelijkse voorwaarden heeft laten opmaken. In het nieuwe basisstelsel wordt de gemeenschap van goederen beperkt tot het vermogen dat u en uw partner opbouwen tijdens het huwelijk (partnerschap). Bezittingen en schulden die u elk had voor het huwelijk blijven privébezit. Waren bepaalde bezittingen en schulden al vóór het huwelijk (partnerschap) gemeenschappelijk eigendom, dan blijven die dat ook na het huwelijk (partnerschap), bijvoorbeeld een gezamenlijke eigen woning die gezamenlijk is gefinancierd. Elk van de partners wordt dan voor 50% eigenaar, ook als vóór het huwelijk (partnerschap) die verhouding anders lag.

Schenkingen en erfenissen die u ontvangt tijdens het huwelijk blijven privévermogen van de partner die deze vermogensbestanddelen ontvangt. Wil de schenker of erflater juist wel dat de schenking of het erfdeel tot de huwelijksgemeenschap kan behoren? In dat geval kan hij/ zij een insluitingsclausule opnemen in de schenkingsakte of in zijn/haar testament. De hoofdregel is dan weliswaar dat iedere partner zijn eigen vermogen heeft, maar partners kunnen via een zogenaamde insluitingsclausule bepalen dat vermogen wel gemeenschappelijk wordt. Voor vermogen waarop een uitsluitingsclausule rust, kan dat dan weer niet. Dit zijn schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen waarvan de schenker in de schenkingsakte of de erflater in een testament heeft bepaald dat die niet in een huwelijksgemeenschap mogen vallen.

Maak nu een afspraak of bel: 077 75 04 592

Stap nu over naar een boekhoudkantoor dat met u meedenkt

Ondernemingsvermogen

Heeft u of uw partner voor het huwelijk (partnerschap) een onderneming? Het ondernemingsvermogen blijft dan ook na het huwelijk (partnerschap) tot uw (of uw partners) privévermogen behoren en valt dus buiten de beperkte gemeenschap. Dat geldt ook voor de aandelen in een BV. Doet een van u tijdens het huwelijk een investering voor de onderneming die voor meer dan 50% wordt betaald met gemeenschapsgeld, dan gaat dit goed tot de beperkte gemeenschap behoren. Is een deel van de koopsom betaald met privévermogen van een van u, dan krijgt degene die heeft betaald in zoverre een vordering op de beperkte gemeenschap. Een goed wordt altijd geheel tot het privévermogen of geheel tot het gemeenschapsvermogen gerekend. Een gedeeltelijke toerekening is niet mogelijk. Het goed behoort altijd tot het vermogen van waaruit meer dan 50% van de financiering is betaald.

Wordt de onderneming of de BV tijdens het huwelijk (partnerschap) gestart of opgericht? In dat geval behoort het ondernemingsvermogen of behoren de aandelen tot de beperkte gemeenschap. Alleen als de onderneming of de aandelen van een BV voor meer dan de helft is betaald met privémiddelen van een van u, dan gaat het ondernemingsvermogen/ de aandelen van de BV tot het privévermogen behoren van de gene die heeft betaald.

Valt het ondernemingsvermogen of de aandelen van de BV buiten de beperkte gemeenschap, dan moet er wel een redelijke vergoeding worden betaald aan de gemeenschap. Uitgangspunt is immers dat alle tijdens het huwelijk opgebouwde inkomsten en vermogen in de gemeenschap vallen. Dit lijkt erg op een verrekenbeding, zoals we dat nu kennen bij huwelijkse voorwaarden. Het stipt bijhouden van een administratie is dus noodzakelijk

Een snel voorbeeld van deze specialistische vragen zijn het berekenen van de pensioenregeling voor de DGA, de administratieve, financiële en juridische aspecten van een bedrijfsoverdracht. En de rechten die gaan over het erven en schenken en waar u dan recht, of geen recht op heeft.
belasting adviseurs venlo roermond sittard

Het belang van een correcte administratie

U moet het volgende administreren. Ten eerste wat uw vermogen was voordat u in het huwelijk trad. U legt dan vast welke bezittingen en schulden privé zijn van u of uw partner en welke bestanddelen tot de beperkte gemeenschap behoren. Tijdens het huwelijk moet u zorgen dat u de wijzigingen in de privévermogens en het gemeenschapsvermogen bijhoudt, bijvoorbeeld bij aankopen of het aangaan van schulden. Maar ook als u of uw partner een schenking of erfenis ontvangt. Doet u dat niet, dan wordt ervan uitgegaan dat deze goederen tot de gemeenschap behoren. U moet dan bewijzen dat dit niet zo is. Een correcte administratie is dus van groot belang om dit bewijs te kunnen leveren.

Tot slot

Het bijhouden van de administratie zal voor veel mensen moeilijk zijn. Ervaringen met vergelijkbare verplichtingen bij verrekenbedingen, tonen dat aan. Als u die administratieve last echter goed kunt dragen, zal de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen een verbetering zijn ten opzichte van de algehele gemeenschap van goederen. Voor ondernemers en DGA’s biedt het nieuwe huwelijksvermogensrecht weinig voordeel. U doet er nog steeds verstandig aan om huwelijkse voorwaarden te laten opmaken.


Vragen? Laat ons u terug bellen!
Overstap service

de eerste 3 maanden
50% korting

Klik op de knop om een overstap gesprek aan te vragen
JA IK WIL OVERSTAPPEN
als u voor 01-04-2020 overstapt
close-link