Support

10 december 2014

Lagere toevoeging aan oudedagsreserve

Indien u winst maakt, kunt u een deel van die winst aanwenden voor een fiscale oudedagsreserve (FOR). Deze toevoeging aan de FOR verlaagt de verschuldigde inkomstenbelasting. […]
10 december 2014

Uit de BV naar de eenmanszaak geruisloos of ruisend?

Draait u magere winsten of zelfs verliezen met uw BV? In dat geval kan het voordeliger zijn om uw BV om te zetten in een eenmanszaak. […]
10 december 2014

Verlaag uw winst.

Er zijn een aantal mogelijkheden om uw winst te verlagen. Onder voorwaarden kunt u een voorziening vormen voor verwachte uitgaven bijvoorbeeld een reorganisatie, onderhoud, saneringskosten, het […]
10 december 2014

Geen VAR meer maar BGL

U vraagt straks geen VAR meer aan maar een Beschikking geen loonheffingen (BGL). De BGL is een beschikking die de opdrachtgever duidelijkheid geeft over de gevolgen […]