Jadmin
Over Jadmin

Een allround administratiekantoor voor mkb’ers en kleine bedrijven . Wij hebben momenteel  kantoren in Venlo, Sittard en Roermond. Hierdoor zijn wij al snel uw lokale boekhouder waarbij u even op de koffie kunt komen. U kunt namelijk bij ons terecht voor elk financieel akkefietje of elke vraag over uw boekhouding.

Volg ons op social media
Bereid u voor op afschaffing landbouwregeling

Bereid u voor op afschaffing landbouwregeling

Bent u landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer? Dan maakt u nu mogelijk gebruik van de landbouwregeling. Bij de Belastingplannen van 2017 is aangekondigd dat deze regeling vervalt per 1 januari 2018. Dat gaat nu daadwerkelijk gebeuren. Er is wel een overgangsregeling getroffen.

Overgangsregeling voor het herzien van gemiste btw-aftrek

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt u vanaf 1 januari 2018 btw-plichtig en heeft u btw-aftrekrecht. Dat betekent ook dat u de niet afgetrokken btw die u heeft betaald op investeringsgoederen die u vóór 1 januari 2018 heeft aangeschaft, alsnog kunt aftrekken. Daarvoor bestaan de herzieningsregels. Herzieningsregels De herzieningsregels houden in dat er voor onroerende en roerende zaken waarop u afschrijft, na het jaar van aanschaf en ingebruikname nog een herzieningsperiode volgt van respectievelijk 9 en 4 jaar. U moet in die periode aan ieder jaar respectievelijk 1/10e en 1/5e gedeelte van de bij aanschaf betaalde btw toerekenen. Vervolgens moet u aan het einde van ieder jaar beoordelen in hoeverre u recht heeft op aftrek van dat gedeelte van de btw. Dat hangt af van de mate waarin u belaste of vrijgestelde prestaties verricht. Alleen voor zover u belaste prestaties verricht, heeft u immers btw-aftrekrecht. Als uit de herzieningsberekening blijkt dat u te veel of te weinig btw in aftrek heeft gebracht, dan moet u het verschil op de aangifte van het laatste tijdvak van het boekjaar aangeven.

Maar nu uw situatie. Heeft u steeds de landbouwregeling toegepast? De herzieningsregels hebben dan voor u tot nu toe geen gevolgen gehad. U had immers geen recht op btw-aftrek, omdat u over uw leveringen en diensten geen btw verschuldigd was. Nu u op 1 januari 2018 btw-plichtig wordt en u btw-aftrekrecht krijgt, zijn deze herzieningsregels wel van belang voor u. Er zijn voor het claimen van de btw-aftrek twee situaties te onderscheiden: 1. de aftrek van betaalde btw op vóór 1 januari 2018 aangeschafte én in gebruik genomen investeringsgoederen, kunt u voor de resterende herzieningsperiode in één keer claimen in de eerste btw-aangifte van 2018; 2. de aftrek van betaalde btw op vóór 1 januari 2018 aangeschafte maar op die datum nog niet in gebruik genomen investeringsgoederen, kunt u volledig in één keer claimen in de eerste btw-aangifte van 2018. In beide gevallen gelden vanaf 1 januari 2018 dan wel weer de normale herzieningsregels, zoals we hiervoor hebben beschreven.

Maak nu een afspraak of bel: 077 75 04 592

Stap nu over naar een boekhoudkantoor dat met u meedenkt
belasting adviseurs venlo roermond sittard

Gevolgen voor u en uw afnemers

De afschaffing van de landbouwregeling heeft gevolgen voor u en uw afnemers. U bent na afschaffing over uw leveringen en diensten btw verschuldigd. Dat zal meestal 6% zijn (en wordt mogelijk 9%). De keerzijde is dat u recht krijgt op aftrek van de btw die aan u in rekening is gebracht. Maar dit betekent ook dat u: • een btw-administratie moet gaan bijhouden; en • btw-facturen moet uitreiken aan uw afnemers; en • geen ondertekende verklaringen aan uw afnemers meer hoeft te verstrekken; en • periodiek btw-aangiften moet indienen bij de Belastingdienst. Geen forfaitaire aftrek meer voor uw afnemers Doordat u recht op aftrek van btw krijgt, rekent u per saldo geen niet aftrekbare btw meer door aan uw afnemers. Een opstapeling van doorberekende btw vindt daardoor niet meer plaats. Daarom vervalt per 1 januari 2018 ook de tegemoetkoming die uw afnemers hiervoor krijgen (een forfaitair aftrekrecht van 5,4% over de in rekening gebrachte bedragen).

Tip!

Vanaf 1 januari 2018 moet u periodiek btw-aangiften indienen en kunt u btw-aftrek claimen. Uw administratie moet hierop worden ingericht. Bespreek daarom met uw adviseur welke aanpassingen nodig zijn en zorg dat u op tijd klaar bent. Uw adviseur kan u tevens helpen bij het claimen van de btw-aftrek.


Vragen? Laat ons u terug bellen!
Overstap service

de eerste 3 maanden
50% korting

Klik op de knop om een overstap gesprek aan te vragen
JA IK WIL OVERSTAPPEN
als u voor 01-04-2020 overstapt
close-link