Jadmin
Over Jadmin

Een allround administratiekantoor voor mkb’ers en kleine bedrijven . Wij hebben momenteel  kantoren in Venlo, Sittard en Roermond. Hierdoor zijn wij al snel uw lokale boekhouder waarbij u even op de koffie kunt komen. U kunt namelijk bij ons terecht voor elk financieel akkefietje of elke vraag over uw boekhouding.

Volg ons op social media
 

Doe tijdig aangifte schenkbelasting

Doe tijdig aangifte schenkbelasting

Heeft u in 2019 fiscaal vriendelijk vermogen overgeheveld naar uw kinderen via het jaarlijks vrijgestelde bedrag van € 5.428 (in 2020: € 5.515)? Dan hoeven uw kinderen geen aangiftebiljet voor de schenkbelasting in te dienen. Maar hebt u meer geschonken, dan moet over het meerdere wel schenkbelasting worden betaald. In dat geval moeten uw kinderen uiterlijk vóór 1 maart 2020 een aangiftebiljet voor de schenkbelasting hebben ingediend. Dat kan digitaal door met de DigiD in te loggen op MijnBelastingdienst.

Eenmalig vrijgesteld schenken aan uw kinderen
U kunt in 2019 ook gebruik hebben gemaakt van een van de verhoogde, eenmalig vrijgestelde schenkingen aan uw kinderen (of hun partners) als zij ouder waren dan 18 en jonger dan 40 jaar. Dit betreffen de volgende schenkingen:
• een vrij te besteden schenking van € 26.040 (in 2020: € 26.457); of
• een extra verhoogde schenking van € 54.246 (in 2020: € 55.114) voor een dure studie; of
• een extra verhoogde schenking voor de eigen woning van € 102.010 (in 2020: € 103.643).

Uw kind moet ook een schenkingsaangifte indienen voor deze eenmalig vrijgestelde schenkingen. Daarin doet uw kind een verzoek om toepassing van de eenmalige vrijstelling. Uw kind moet die aangifte ook vóór 1 maart 2020 indienen.Vragen? Laat ons u terug bellen!