Jadmin
Over Jadmin

Een allround administratiekantoor voor mkb’ers en kleine bedrijven . Wij hebben momenteel  kantoren in Venlo, Sittard en Roermond. Hierdoor zijn wij al snel uw lokale boekhouder waarbij u even op de koffie kunt komen. U kunt namelijk bij ons terecht voor elk financieel akkefietje of elke vraag over uw boekhouding.

Volg ons op social media

Laat uw beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018 controleren

Binnenkort krijgt u de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) van de Belastingdienst.

Laat uw beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018 controleren

Het is verstandig om deze beschikking goed te (laten) controleren, want het komt regelmatig voor dat de beschikking niet goed wordt vastgesteld. Veel voorkomende fouten zijn onjuiste loonsommen waarop de premie is gebaseerd, maar ook foutieve bedragen van aan u toegerekende uitkeringen van (ex-)werknemers of het onterecht toerekenen van uitkeringslasten, bijvoorbeeld van werknemers die nooit bij u hebben gewerkt.

Maar naast foutieve gegevens in de premiebeschikking Whk zijn er ook een aantal nieuwe aandachtspunten, waarop u de beschikking in voorkomende gevallen moet controleren en waar nodig tot actie moet overgaan.

Andere aandachtspunten

In 2018 is namelijk gebleken dat de Belastingdienst ook ten onrechte uitkeringen van (ex-)werknemers van de oude werkgever aan de nieuwe werkgever toerekent. Daarnaast blijkt dat de Belastingdienst discutabele standpunten hanteert bij een overgang van onderneming of bij een doorstart na een faillissement van de oude werkgever.

Bovendien is in een hoger beroepszaak bepaald dat uitkeringen aan ex-werknemers die zijn ingegaan voor 1 januari 2014, niet mogen worden doorbelast aan ex-werkgevers gedurende maximaal 10 jaar. De Hoge Raad zal in deze zaak binnenkort een eindoordeel geven. Er is een reële kans dat de werkgever in deze zaak gelijk krijgt. Dit is voldoende aanleiding om in elk geval te zorgen dat u uw mogelijke rechten behoudt.

Maak nu een afspraak of bel: 077 75 04 592

Stap nu over naar een boekhoudkantoor dat met u meedenkt

Actiepunt

Controleer uw premiebeschikking van de Belastingdienst op de volgende punten:
• Foutieve gegevens;
• Uitkeringen van (ex-)werknemers van de oude werkgever die ten onrechte aan u als nieuwe werkgever zijn toegerekend;
• Uitkeringslasten van ex-werknemers van een door u overgenomen (failliete) onderneming die ten onrechte aan u zijn toegerekend;
• Als u veel met flexibele krachten werkt of heeft gewerkt en er uitkeringen aan u zijn toegerekend die zijn ingegaan vóór 1 januari 2014.

In al deze gevallen verdient het aanbeveling om tijdig (binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking) een bezwaarschrift in te dienen tegen de premiebeschikking van de Belastingdienst.


Vragen? Laat ons u terug bellen!
Overstap service

de eerste 3 maanden
50% korting

Klik op de knop om een overstap gesprek aan te vragen
JA IK WIL OVERSTAPPEN
als u voor 01-04-2020 overstapt
close-link