Nieuws

2 juni 2017

Bescherm uw DGA-pensioen voor 1 juli!

Bescherm uw DGA-pensioen voor 1 juli! De directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet heel alert zijn op zijn pensioenopbouw. Door veranderende regels moeten er keuzes worden gemaakt die vergaande […]
18 januari 2016

Herfinancieren hypotheek bij uw BV.

Heeft u in privé een eigenwoningschuld met een hoge rente en heeft uw BV overtollige liquiditeiten? In dat geval kan het herfinancieren van de bankschuld bij […]
17 januari 2016

Verlaging ingegaan pensioen.

Het is in eigenbeheersituaties mogelijk om een pensioenuitkering op de ingangsdatum eenmalig te verlagen. Dat is met name aan de orde als de dekkingsgraad binnen de […]
16 januari 2016

Gefaseerde afschaffing.

Er wordt gekeken naar een mogelijkheid om het pensioen in eigen beheer gefaseerd af te schaffen. Een groot probleem dat zich in veel gevallen bij pensioen […]