Jadmin
Over Jadmin

Een allround administratiekantoor voor mkb’ers en kleine bedrijven . Wij hebben momenteel  kantoren in Venlo, Sittard en Roermond. Hierdoor zijn wij al snel uw lokale boekhouder waarbij u even op de koffie kunt komen. U kunt namelijk bij ons terecht voor elk financieel akkefietje of elke vraag over uw boekhouding.

Volg ons op social media
open fonds voor gemene rekening een goed alternatief? Jadmin verteld het

Open fonds voor gemene rekening een goed alternatief?

Het nieuwe heffingssysteem in box 3 betekent voor grote vermogens vaak een behoorlijke belastingverzwaring. Het is daarom zinvol om te kijken of er alternatieven zijn. Een alternatief zou een open fonds voor gemene rekening kunnen zijn. Wilt u geen BV, dan biedt dit alternatief wellicht ook uitkomst als u niet wilt dat uw gegevens straks worden vermeld in het UBO-register.

Wat is een open fonds voor gemene rekening?

Een open fonds voor gemene rekening is een vorm van een beleggingsfonds, waarbij de beleggers in feite participanten zijn en participaties bezitten. Er moeten minimaal twee participanten zijn. Dat kunnen ook fiscaal partners zijn, maar dan moeten zij wel op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn. Het fonds is geen rechtspersoon en kan worden ‘opgericht’ door slechts een overeenkomst te ondertekenen; notariële tussenkomst is dus niet vereist.

Een open fonds voor gemene rekening staat ook niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, waardoor het vermogen onzichtbaar is voor anderen. Tot slot merken we op dat een open fonds voor gemene rekening belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting (Vpb). U moet het fonds dus aanmelden bij de Belastingdienst. Daarvoor is een speciaal formulier beschikbaar. De Belastingdienst controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. Als dat het geval is, wordt aan het fonds een fiscaal nummer toegekend, zodat u Vpbaangifte kunt doen.

ondersteuning bij uw administratie-kantoor-roermond-venlo-sittard

Belastingvoordeel

Bij een open fonds voor gemene rekening zijn de participatiebewijzen in het fonds in beginsel vrij verhandelbaar; voor de vervreemding van de participatiebewijzen is geen toestemming vereist van alle participanten. De fiscale behandeling van een open fonds van gemene rekening is vrijwel gelijk aan die van de BV of NV. Met andere woorden: u krijgt te maken met vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting (IB) en dividendbelasting. Die laatste kunt u verrekenen met de inkomstenbelasting. Toch kan er sprake zijn van een aanzienlijke belastingbesparing vergeleken met de box-3-heffing.

Maak nu een afspraak of bel: 077 75 04 592

Stap nu over naar een boekhoudkantoor dat met u meedenkt

Voorbeeld ter verduidelijking

Stel, u en uw fiscaal partner beleggen ieder een vermogen van € 500.000 in een open fonds van gemene rekening. De rente bedraagt 1% per jaar, wat resulteert in € 10.000 over het gehele vermogen. De verschuldigde Vpb en IB in box 2 bedragen in totaal € 4.000, namelijk 20% Vpb over € 10.000 = € 2.000 + 25% IB in box 2 over de uitgekeerde winst van € 8.000 (€ 10.000 – € 2.000 Vpb) = € 2.000. Als het geld op een spaarrekening in box 3 had gestaan, dan hadden u en uw partner veel meer dan € 4.000 box-3-heffing moeten betalen. Het systeem in box 3 kent een heffingsvrij vermogen van € 25.000 per belastingplichtige en de drie volgende schijven: Schijven Fictief rendement 2017 € 25.000 – € 100.000 2,871% € 100.000 – € 1 miljoen 4,60% Boven € 1 miljoen 5,39%

Het heffingsvrije vermogen bedraagt 2 x € 25.000 = € 50.000. In de eerste schijf bedraagt het fictief rendement over € 150.000 (2 x € 100.000 = € 200.000 minus € 50.000) vermogen 2,871% is € 4.306. Daarover betalen u en uw fiscaal partner ieder 30% IB = € 1.291 x 2 = € 2.582 voor u beiden. De resterende € 300.000 (€ 500.000 – € 200.000) vermogen valt in de tweede schijf met een fictief rendement van 4,6%. Het fictief rendement in de tweede schijf bedraagt dus € 13.800 per persoon. Dit is belast tegen 30% = € 4.140 x 2 = € 8.280 voor u beiden. U betaalt dus samen een box-3 heffing van € 10.862 (€ 2.582 + € 8.280). Kiest u er voor om uw vermogen te beleggen in een open fonds voor gemene rekening, dan levert u dat dus een belastingbesparing op van € 6.862 per jaar (waarbij geen rekening is gehouden met de oprichtings- en instandhoudingskosten). Dit belastingvoordeel ontstaat doordat bij het fonds voor gemene rekening wel en in box 3 niet wordt aangesloten bij het lage, werkelijk rendement. Naarmate het werkelijk rendement hoger wordt, wordt het belastingvoordeel dan ook kleiner.

open fonds voor gemene rekening een goed alternatief? Jadmin verteld het

Geen UBO-registratie

Een vergelijkbaar voordeel zou u ook kunnen behalen met uw eigen bv. Een belangrijk nadeel van de bv is dat uw gegevens openbaar worden als de invoering van het zogenoemde ‘UBO-register’ wordt ingevoerd. U bent als directeur-aandeelhouder een UBO (Ultimate Benificial Owner) als u uiteindelijk voor meer dan 25% eigenaar bent van of zeggenschap heeft over een bv. Dat geldt ook voor een nv, stichting of vereniging, maar ook over een maatschap, vennootschap onder firma (vof) of een commanditaire vennootschap (cv), maar bij de huidige stand van zaken niet voor een open fonds voor gemene rekening. Dit fonds hoeft u immers niet in te schrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Ook hoeft u geen jaarrekening op te (laten) maken en te publiceren en de oprichting kan zonder notaris. Kortom, u bespaart dus ook nog eens notaris- en accountantskosten. Wanneer het UBO-register er gaat komen, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Volgens de huidige stand van zaken gaat het wetsvoorstel hierover begin 2018 naar de Tweede Kamer. De planning is nu dat het Nederlandse UBO-register volgend jaar zomer in werking treedt.

Commentaar

Er is na al dit positief nieuws, ook een kanttekening. Er is een grote belangstelling ontstaan voor het open fonds voor gemene rekening. Daardoor moet u langer wachten op een reactie van de Belastingdienst bij het aanmelden van het fonds. Daarbij komt dat de Belastingdienst strenger is gaan controleren op de voorwaarden waar het open fonds aan moet voldoen. Dus zorg dat u alles goed op orde heeft, voordat u uw aanvraag indient.


Vragen? Laat ons u terug bellen!
Overstap service

de eerste 3 maanden
50% korting

Klik op de knop om een overstap gesprek aan te vragen
JA IK WIL OVERSTAPPEN
als u voor 01-04-2020 overstapt
close-link