Jadmin
Over Jadmin

Een allround administratiekantoor voor mkb’ers en kleine bedrijven . Wij hebben momenteel  kantoren in Venlo, Sittard en Roermond. Hierdoor zijn wij al snel uw lokale boekhouder waarbij u even op de koffie kunt komen. U kunt namelijk bij ons terecht voor elk financieel akkefietje of elke vraag over uw boekhouding.

Volg ons op social media

Vanaf 2019 onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners

Vanaf 2019 onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners: bereid u voor!
Heeft u werknemers in dienst die niet in Nederland wonen? Er zijn belangrijke wijzigingen op komst waar u zich nog dit jaar op kunt voorbereiden. Vanaf 1 januari 2019 hebben namelijk alleen werknemers die inwoner zijn van Nederland nog recht op de volledige heffingskortingen. Het aantal loonbelastingtabellen zal daardoor toenemen. De loonbelasting/ premie volksverzekeringen die u op het loon van uw werknemer moet inhouden, zal dan afhangen van het woonland van de werknemer.

Wat gaat er precies veranderen?

De volledige heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. De wijziging ziet op het belastingdeel van de heffingskortingen. De heffingskortingen waarmee u als werkgever mee van doen heeft, zijn de loonheffingskortingen. Het belastingdeel van de loonheffingskorting kunt u vanaf volgend jaar alleen nog toepassen op het loon van een werknemer die inwoner is van Nederland.

Woonplaats werknemer vaststellen

U moet dus vanaf 2019 de woonplaats van uw werknemers vaststellen om de juiste loonheffingskortingen te kunnen toepassen. Daarbij kunt u niet alleen afgaan op de opgave van de werknemer. U kunt uit uw administratie vaak ook achterhalen of een werknemer inwoner van Nederland is, bijvoorbeeld aan de hand van de reiskostenvergoedingen die u aan de werknemer uitbetaalt, of via de bankrekeninggegevens, vergoedingen voor huisvestingskosten of een detacheringsverklaring.

Maak nu een afspraak of bel: 077 75 04 592

Stap nu over naar een boekhoudkantoor dat met u meedenkt

Een werknemer is inwoner van Nederland als hij/zij hier een permanente woon- en verblijfplaats heeft. Heeft een werknemer ook een verblijfplaats in het buitenland? Dan is hij/zij alleen inwoner van Nederland als zijn/haar sociale en economische leven zich hier afspeelt. Woont het gezin van een werknemer bijvoorbeeld in het buitenland, gaan zijn kinderen daar naar school en houdt hij/zij daar bankrekeningen aan, dan is die werknemer geen inwoner van Nederland. Heeft een werknemer geen gezin, dan is zijn/haar intentie van belang: is hij/zij van plan om zich hier te vestigen of om hier alleen voor korte tijd te verblijven. In het eerste geval is de werknemer inwoner van Nederland, in het tweede geval niet. Deze werknemer heeft dan geen recht op het belastingdeel in de loonheffingskortingen.

Let op

Hierop wordt één uitzondering gemaakt: werknemers die inwoner zijn van een andere EU-lidstaat of van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, hebben namelijk wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting.

Door dit onderscheid in inwoners en niet-inwoners krijgt iedere loonbelastingtabel drie varianten:

  1. inwoners: u past het volledige belastingdeel in de loonheffingskortingen toe;
  2. niet-inwoners die tot de genoemde groep behoren: u past het belastingdeel alleen bij de arbeidskorting toe;
  3. niet-inwoners die in een ander land dan de genoemde landen woont: u past geen belastingdeel toe in de loonheffingskortingen.
Vanaf 2019 onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners

Tip

Mocht er twijfel bestaan over de juiste woonplaats, dan kan de werknemer een woonplaatsverklaring aanvragen bij de Nederlandse of buitenlandse belastingdienst.Vragen? Laat ons u terug bellen!
Overstap service

de eerste 3 maanden
50% korting

Klik op de knop om een overstap gesprek aan te vragen
JA IK WIL OVERSTAPPEN
als u voor 01-04-2020 overstapt
close-link